Ratna Man Shrestha
Principal
Eka Dev Ghimire
Vice Principal
Angaraj Ghimire
Nepali Teacher (Ma.Vi)
Dipak Khaniya
English Teacher (Ma.Vi)
Kaji Babu Paudel
Science Teacher (Ma.Vi)
Namita Ghimire
English Teacher (Ma.Vi)
Er. Rubina Tripathi
Engineering Depart Teacher
Er. Rabi Adhikari
Engineering Depart Teacher
Sonam Gurung
Biology Teacher
Amrit Bahadur Thapa
Population Teacher
Hari Bahadur Raut
Account Teacher
Shanker Rimal
Chemistry Teacher
Hari Prasad Paudel
Physics Teacher
Bharat Ghimire
Math Teacher (Ma.Vi)
Er. Dipendra Rawal
Engineering Depart Teacher
Er. Kailash Basaula
Engineering Depart Teacher